Welkom op de website van Autonoom

Vrijwilligers voor autisme

Autisme grijpt fundamenteel in op het leven van en met die persoon, hoe subtiel dat autisme ook aanwezig kan zijn.
Kinderen, jongeren en volwassenen met autisme vragen een bijzondere ondersteuning waarbij duidelijkheid en veiligheid bieden belangrijke elementen zijn.
Vrijwilligers kunnen voor mensen met autisme een welkome hulp zijn voor gezinnen, op school, in de vrije tijd,...

Heb jij een hart voor twee en wil jij je inzetten voor anderen? Geef mensen met autisme dan een stukje van je vrije tijd! Voor kinderen, jongeren en volwassenen met een autismespectrumstoornis is jouw inzet heel belangrijk! Jouw bijdrage kan immers een onmisbare meerwaarde betekenen in de dienstverlening aan deze toch wel bijzondere doelgroep.

Wil jij graag deel uitmaken van Autonoom en iets betekenen voor mensen met autisme en hun omgeving?

Vul dan nu onze initiatievenlijst in en schrijf je in!

 

Voor meer informatie over autisme kan u steeds terecht op de website van de
Vlaamse Vereniging Autisme. (www.autismevlaanderen.be)